बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmasist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmasist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmasist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmacist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी.

27/02/2020 29/02/2020 पहा (2 MB)