बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत

25/08/2020 25/09/2020 पहा (564 KB)