बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे

26/03/2022 26/05/2022 पहा (9 MB)