बंद

शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा

शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा

शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा

20/08/2020 03/09/2020 पहा (2 MB)