बंद

शुद्धिपत्रक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेषण करण्याकरिता मुलाखतीस पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

शुद्धिपत्रक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेषण करण्याकरिता मुलाखतीस पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शुद्धिपत्रक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेषण करण्याकरिता मुलाखतीस पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 04/09/2023 14/09/2023 पहा (492 KB)