बंद

सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्हातील रेतीघाट ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना वेळापत्रक

सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्हातील रेतीघाट ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना वेळापत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्हातील रेतीघाट ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना वेळापत्रक

सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्हातील रेतीघाट ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना वेळापत्रक

08/03/2022 31/03/2022 पहा (7 MB) शपथपत्र (78 KB) स्वयंघोषनापत्र (163 KB)