बंद

सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत

सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत

सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत

20/08/2019 26/08/2019 पहा (1 MB)