बंद

सेलु तालुक्यातील मौजा केळी येथील शासकीय शेत सर्वे नं १०० व खाजगी शेत सर्वे नं ९९/१/अ तसेच मौजा खेरडा येथील शेत सर्वे नं ४९ या जमिनीवरील गोण खनिज (गिट्टी) चा फेर लिलाव

सेलु तालुक्यातील मौजा केळी येथील शासकीय शेत सर्वे नं १०० व खाजगी शेत सर्वे नं ९९/१/अ तसेच मौजा खेरडा येथील शेत सर्वे नं ४९ या जमिनीवरील गोण खनिज (गिट्टी) चा फेर लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सेलु तालुक्यातील मौजा केळी येथील शासकीय शेत सर्वे नं १०० व खाजगी शेत सर्वे नं ९९/१/अ तसेच मौजा खेरडा येथील शेत सर्वे नं ४९ या जमिनीवरील गोण खनिज (गिट्टी) चा फेर लिलाव

सेलु तालुक्यातील मौजा केळी येथील शासकीय शेत सर्वे नं १०० व खाजगी शेत सर्वे नं ९९/१/अ तसेच मौजा खेरडा येथील शेत सर्वे नं ४९ या जमिनीवरील गोण खनिज (गिट्टी) चा फेर लिलाव

23/01/2020 31/01/2020 पहा (2 MB)