बंद

१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत Medical Officer (MBBS ) तसेच MPW ( Male ) या पदांची आक्षेपानंतर ची सुधारित पात्र व अपात्र यादी

१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत Medical Officer (MBBS ) तसेच MPW ( Male ) या पदांची आक्षेपानंतर ची सुधारित पात्र व अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत Medical Officer (MBBS ) तसेच MPW ( Male ) या पदांची आक्षेपानंतर ची सुधारित पात्र व अपात्र यादी 07/11/2022 30/11/2022 पहा (9 MB)