बंद

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 9 (मतदारांच्या नावाची नोंदणी करणे)

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 9 (मतदारांच्या नावाची नोंदणी करणे)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 9 (मतदारांच्या नावाची नोंदणी करणे)

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 9 (मतदारांच्या नावाची नोंदणी करणे)

12/06/2020 30/06/2020 पहा (2 MB)