बंद

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 11अ (मतदारांचे यादी भाग बदल करणे)

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 11अ (मतदारांचे यादी भाग बदल करणे)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 11अ (मतदारांचे यादी भाग बदल करणे)

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यातील नमुना 11अ (मतदारांचे यादी भाग बदल करणे)

12/06/2020 30/06/2020 पहा (759 KB)