बंद

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यामध्ये प्राप्त नमुना 7 च्या मतदारांची वगळणी करण्याबाबत नमुना 10 ची प्रसिध्दी.

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यामध्ये प्राप्त नमुना 7 च्या मतदारांची वगळणी करण्याबाबत नमुना 10 ची प्रसिध्दी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यामध्ये प्राप्त नमुना 7 च्या मतदारांची वगळणी करण्याबाबत नमुना 10 ची प्रसिध्दी.

47 वर्धा विधानसभा मतदार संघातील वर्धा तालुक्यामध्ये प्राप्त नमुना 7 च्या मतदारांची वगळणी करण्याबाबत नमुना 10 ची प्रसिध्दी.

10/06/2020 24/06/2020 पहा (7 MB)