बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमध्ये तात्काळ प्रतिसाद देणेकरिता अत्यावश्यक साहित्यतात्काळ खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमध्ये तात्काळ प्रतिसाद देणेकरिता अत्यावश्यक साहित्यतात्काळ खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

10/06/2024 14/06/2024 पहा (4 MB)
संग्रहित