बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामात साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाट बाबत 15/02/2024 26/02/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित