बंद

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग जाहिरात (दुसरी वेळ)

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

09/05/2018 09/06/2018 डाउनलोड (1 MB)
दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल जानेवारी 2018

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल पत्रक जानेवारी 2018

17/04/2018 31/05/2018 डाउनलोड (988 KB)
संग्रहित