बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilitation Worker या पदाचे उमेदवारांकरिता सुचना

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Rehabilitation Worker या पदाचे उमेदवारांकरिता सुचना

23/02/2021 30/04/2021 पहा (421 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी प्रसिध्द करणेबाबत

12/02/2021 31/08/2021 पहा (8 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने LHV या पदाची आक्षेपानंतरची सुधारित अंतीम निवड यादी, सुचना तसेच राज्यस्तरावरुन प्रापत मार्गदर्शक सुचना Age Circular

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने LHV या पदाची आक्षेपानंतरची सुधारित अंतीम निवड यादी, सुचना तसेच राज्यस्तरावरुन प्रापत मार्गदर्शक सुचना Age Circular

27/01/2021 01/05/2021 पहा (1 MB) List for LHV (986 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Para Medical Worker (PMW)या पदाची आक्षेपानंतरची सुधारित अंतीम निवड यादी.

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Para Medical Worker (PMW)या पदाची आक्षेपानंतरची सुधारित अंतीम निवड यादी.

27/01/2021 01/05/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित