बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेक्षणकरिता साधन व्यक्ती पदाकरिता प्रारूप निवड यादी 21/09/2023 29/09/2023 पहा (944 KB)
जाहिरात – जिल्हा सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट ‘ड’ (सहा महिन्याकरिता ) 25/07/2023 23/01/2024 पहा (7 MB)
जाहिरात – जिल्हा सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट ‘क’ (सहा महिन्याकरिता ) 25/07/2023 23/01/2024 पहा (10 MB)
संग्रहित