बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधीकारी प्रवेश परिक्षेत पास झालेल्या उमेदवारांना समुपदेशनाने उपकेंद्र वाटप करणेकरीता सुधारीत सुचना

समुदाय आरोग्य अधीकारी प्रवेश परिक्षेत पास झालेल्या उमेदवारांना समुपदेशनाने उपकेंद्र वाटप करणेकरीता सुधारीत सुचना

18/01/2022 25/01/2022 पहा (2 MB)
जाहिरात : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वर्धा

जाहिरात : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वर्धा

17/01/2022 22/01/2022 पहा (481 KB)
कोविड -१९ अंतर्गत स्टाफ नर्स या पदाकरिता जाहिरात

कोविड -१९ अंतर्गत स्टाफ नर्स या पदाकरिता जाहिरात

14/01/2022 14/02/2022 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील सेवाजेष्ठातेनुसार व शेक्षणिक पात्रतेनुसार गट-ड संवर्गाच्या पदाकरिता पात्र ठरत असलेया कर्मचार्याची १९.०७.२००१ अन्वये शिपाई पदावरील सुधारित निवड सूची

06/01/2022 31/01/2022 पहा (456 KB)
अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

21/10/2021 20/10/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित