बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य वर्धिनी कार्यक्रमा अंतर्गत योग शिक्षक या पदांची पात्र / अपात्र / त्रुटी पूर्तता यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य वर्धिनी कार्यक्रमा अंतर्गत योग शिक्षक या पदांची पात्र / अपात्र / त्रुटी पूर्तता यादी

04/05/2022 10/05/2022 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत RBSK मेडिकल ऑफिसर, पुरुष (BAMS) Dental Hygienist, Psychologist, Counsellor Rehabiliation Workar/Physiotherapist, Pharmacist, Lab Technician, Dialysis Technician, Block Accountant, Staff Nurse या पदांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी, सुचना तसेच अनुपालन अहवाल Psychologist या पदाची शैक्षणिक अहर्ताचे राज्य स्तरावरून प्राप्त मार्गदर्शक पत्र प्रसिध्द करण्यात येत आहे

26/03/2022 26/05/2022 पहा (9 MB)
अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

17/02/2022 28/02/2023 पहा (10 MB) अनुकंपा जिल्हा सामाईक यादी गट ड (5 MB)
अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

21/10/2021 20/10/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित