बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट क तलाठी संवर्ग अनुकंपा भरती (2022) 18/11/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
अनुकंपा गट क व गट ड जिल्हा सामायिक प्रतिक्षासुची जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 30/09/2022 31/05/2023 पहा (9 MB) अनुकंपा गट ड जिल्हा सामायिक प्रतिक्षासुची जुलै 2022 (6 MB)
अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

17/02/2022 28/02/2023 पहा (10 MB) अनुकंपा जिल्हा सामाईक यादी गट ड (5 MB)
संग्रहित