बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती २०२३ — निवड यादीतील सर्व उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत 15/02/2024 15/03/2024 पहा (5 MB)
तलाठी पदभरती २०२३ — कागदपत्रे तपासणी करीता दिनांक २०.०२.२०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता जि.का. वर्धा येथे हजर राहणेबाबत 15/02/2024 21/02/2024 पहा (989 KB)
तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.

तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.

29/01/2024 27/02/2024 पहा (9 MB)
तलाठी पदभरती-2023 निवड यादीतील उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी बाबत

तलाठी पदभरती-2023 निवड यादीतील उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी बाबत

26/01/2024 26/02/2024 पहा (9 MB)
तलाठी भरती निवड व प्रतीक्षा यादी वर्धा 23/01/2024 23/01/2025 पहा (7 MB)
जाहिरात – जिल्हा सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा यादी गट ‘क ’ (दोन महिन्यांसाठी) 28/12/2023 28/02/2024 पहा (10 MB)
जाहिरात – जिल्हा सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट ‘ड’ (दोन महिन्याकरिता ) 28/12/2023 28/02/2024 पहा (6 MB)
संग्रहित