बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट(क) संवर्गातील नगर परिषद स्तरावरील जिल्हास्तरीय प्रारूप अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची – नगर पालिका प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 15/03/2023 31/03/2023 पहा (4 MB)
प्रशिक्षण केंद्र वाटपाकरिता समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची प्रवर्ग निहाय गुणवत्ता व प्रतीक्षा यादी तसेच सुचना 06/03/2023 06/04/2023 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती परीक्षा निवड यादी 2023 20/02/2023 23/03/2023 पहा (521 KB)
जिल्हा सामाईक गट ड प्रतिक्षासूची जाने 2023 20/02/2023 31/08/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा सामायिक अनुकंपा गट क प्रतिक्षासुची 20/02/2023 31/08/2023 पहा (10 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदांची पात्र / अपात्र यादी 15/02/2023 31/03/2023 पहा (738 KB)
राष्ट्र्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता गुणवत्ता निहाय यादी तसेच लॅब टेक्निशियन या पदाची सुधारित गुणवत्ता यादी 15/02/2023 31/03/2023 पहा (8 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदांची पात्र / अपात्र यादी 06/02/2023 31/03/2023 पहा (7 MB) अपात्र उमेदवारांची यादी (5 MB)
अनुकंपा गट क व गट ड जिल्हा सामायिक प्रतिक्षासुची जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 30/09/2022 31/05/2023 पहा (9 MB) अनुकंपा गट ड जिल्हा सामायिक प्रतिक्षासुची जुलै 2022 (6 MB)
संग्रहित