बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट ड –जिल्हा वर्धा 13/03/2024 11/09/2024 पहा (6 MB)
जिल्हा सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट क –जिल्हा वर्धा 13/03/2024 11/09/2024 पहा (3 MB)
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी — अनुकंपा नियुक्ती संबंधाने शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतीक्षायादी 12/03/2024 31/01/2025 पहा (2 MB)
तलाठी भरती निवड व प्रतीक्षा यादी वर्धा 23/01/2024 23/01/2025 पहा (7 MB)
संग्रहित