बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी

23/01/2020 24/02/2020 पहा (446 KB)
दिनाक 22-01-2020 रोजी झालेल्या एसटीएस पदाची लेखी परिक्षा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

दिनाक 22-01-2020 रोजी झालेल्या एसटीएस पदाची लेखी परिक्षा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

22/01/2020 21/02/2020 पहा (88 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एसटीएस पदाच्या पात्र उमेदवाराकरीता सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एसटीएस पदाच्या पात्र उमेदवाराकरीता सूचना

15/01/2020 31/01/2020 पहा (27 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकात्मिक आरोग्य व कल्याण सोसायटी वर्धा करिता कंत्राटी तत्वावर पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकात्मिक आरोग्य व कल्याण सोसायटी वर्धा करिता कंत्राटी तत्वावर पदभरती

04/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
संग्रहित