बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने CHO या पदाची पाञ यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने CHO या पदाची पाञ यादी

06/08/2020 31/08/2020 पहा (7 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Worker या पदाची पाञ /अपाञ यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Worker, या पदाची पाञ /अपाञ यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

07/08/2020 07/09/2020 पहा (832 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने CHO , या पदाची पाञ /अपाञ यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने CHO , या  पदाची पा /अपा  यादी

03/08/2020 01/09/2020 पहा (3 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी

30/07/2020 09/08/2020 पहा (7 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आयएफएम या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तथा यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आयएफएम या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तथा यादी

30/07/2020 09/08/2020 पहा (722 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी

09/07/2020 31/08/2020 पहा (668 KB)
संग्रहित