बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )

22/10/2021 23/11/2021 पहा (2 MB)
अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

अनुकंपा-गट (ड)शिपाई नियुक्ती आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

21/10/2021 20/10/2022 पहा (2 MB)
शुद्धिपत्रक -जिल्हा निवड समिती जिल्हा परिषद पदभरती मार्च २०१९

शुद्धिपत्रक -जिल्हा निवड समिती जिल्हा परिषद पदभरती मार्च २०१९

20/09/2021 31/12/2021 पहा (544 KB)
जाहिरात –जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे

जाहिरात –जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे

20/09/2021 30/10/2021 पहा (961 KB) जाहिरात 1 (4 MB)
जिल्हा परिषद पदभरती जाहिरात २०२१

जिल्हा परिषद पदभरती जाहिरात २०२१

26/08/2021 31/10/2021 पहा (327 KB) RECRUITMENT (512 KB)
संग्रहित