भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
न्यूट्रिशनिस्ट पदाकरिता निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

न्यूट्रिशनिस्ट पदाकरिता निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

16/09/2019 16/10/2019 पहा (74 KB)
तालुका मूल्यमापन व सनियंत्रण अधिकारी या पदाकरिता निवड यादी

तालुका मूल्यमापन व सनियंत्रण अधिकारी या पदाकरिता अंतिम निवड यादी

13/09/2019 31/10/2019 पहा (207 KB)
न्युट्रीशन पदांकरिता आक्षेपांची पूर्तता व यादी दिनांक १२-०९-२०१९

न्युट्रीशन पदांकरिता आक्षेपांची पूर्तता व यादी दिनांक १२-०९-२०१९

12/09/2019 17/10/2019 पहा (775 KB)
संग्रहित