बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय वैद्याकीय अधिकारी कंत्राटी पदभरती

वैद्याकीय अधिकारी एआरटी केंद्र जिल्हा सामान्य रुग्णालय जिल्हा वर्धा (कंत्राटी स्वरुपात)

21/10/2020 16/11/2020 पहा (1 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer (MBBS) NPCDCS या पदाकरिता दिनांक 17-10-2020 रोजी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरातीचे शुध्दीपत्रक.

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer (MBBS) NPCDCS या पदाकरिता दिनांक 17-10-2020 रोजी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरातीचे शुध्दीपत्रक.

19/10/2020 23/11/2020 पहा (652 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK (Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE), Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer
Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK
(Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE),
Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात
येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time
Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical
Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

16/10/2020 30/11/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

28/09/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Workar (PSW) , या पदाची निवड यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Workar (PSW) , या पदाची निवड यादी

09/09/2020 01/12/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित