बंद

बँका

एक्सिस बँक वर्धा

सोशालिस्ट चौक वर्धा

ईमेल : wardha[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
दूरध्वनी : 07152-250131
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

कॅनरा बँक

साई मंदिर जवळ वर्धा

ईमेल : cb2632[at]canarabank[dot]com
दूरध्वनी : 07152-244187
वेबसाइट दुवा : https://www.canarabank.com/
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

बँक ऑफ इंडिया

बँक ऑफ इंडिया बजाज इमारत सरकारी रुग्णालय रोड वर्धा.

ईमेल : wardha[dot]vidarbha[at]bankofindia[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 07152-246122
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

बँक ऑफ इंडिया आर्वी नाका ब्रांच

आर्वी रोड साहू हॉस्पिटल जवळ वर्धा

ईमेल : arvinaka[dot]vidarbha[at]bankofindia[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 07152-243688
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofindia.co.in/
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

बँक ऑफ इंडिया बोरगाव

बोरगाव मेघे ,वर्धा

ईमेल : borgaonmeghe[dot]vidarbha[at]bankofindia[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 07152-253088
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofindia.co.in/
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

महाराष्ट्र बँक वर्धा शाखा

महाराष्ट्र बँक मेन रोड वर्धा

ईमेल : bom65[at]mahabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 07152-242732
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती कोऑप .बँक

रेल्वे स्टेशन जवळ वर्धा.

ईमेल : wardhadccb[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07152-244098
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया

इंगोले चौक वर्धा

ईमेल : bmnagp0696[at]centralbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 7152-243401
वेबसाइट दुवा : https://www.centralbank.net.in/jsp/startMain.jsp
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया बचलर रोड वर्धा-442001

ईमेल : sbi[dot]00500[at]sbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 07152-243404
श्रेणी / प्रकार: शहरी
Pincode: 442001