बंद

रुग्णालये

उपजिल्हा रुग्णालय आर्वी

ईमेल : msarvi799[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07157-222411
Pincode: 444201

उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट

उपजिल्हा रुग्णालय ,संत तुकडोजी वार्ड हिंगणघाट

ईमेल : hinganghat[dot]2009[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07153-244392
Pincode: 442301

ग्रामीण रुग्णालय आष्टी

ग्रामीण रुग्णालय गोल बाजार चौक पंचायत समिती जवळ आष्टी

ईमेल : rhashtiwardha[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 9767625464
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442202

ग्रामीण रुग्णालय कारंजा

ग्रामीण रुग्णालय मेन रोड कारंजा.

ईमेल : rhkaranja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07156-245876
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442203

ग्रामीण रुग्णालय देवळी

ग्रामीण रुग्णालय कापसे पेट्रोल पंप जवळ देवळी

ईमेल : rhdeoli2019[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9850366462
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442101

ग्रामीण रुग्णालय पुलगाव

ग्रामीण रुग्णालय ,नगर पालिकेच्या बाजूला पुलगाव.

ईमेल : mspulgaon[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07158-282236
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण रुग्णालय
Pincode: 442303

ग्रामीण रुग्णालय भिडी

ग्रामीण रुग्णालय ,एस .टी. स्टोप जवळ यवतमाळ रोड भिडी

ईमेल : msbhidi[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07158-252629
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442101

ग्रामीण रुग्णालय वडनेर

ग्रामीण रुग्णालय ,नेशनल हायवे न ७ पोलीस स्टेशन च्या बाजूला वडनेर

ईमेल : medsuprhw[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07153-255835
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442307

ग्रामीण रुग्णालय समुद्रपूर

ग्रामीण रुग्णालय,पंचायत समिती जवळ ,गिरड रोड समुद्रपूर

ईमेल : rhsamudrapur[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07151-225249
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442305

ग्रामीण रुग्णालय सेलू

ग्रामीण रुग्णालय विकास चौक घोरड रोड सेलू

ईमेल : msseloo[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07155-270196
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442104