बंद

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय

योजना

अनु.क्र. योजना संक्षिप्त प्रकार
बेनेवोलेंट निधी बालशिक्षण, वैद्यकीय, मृत्यू, मुलींचे विवाह, स्वयंरोजगारासाठी माजी सैनिक व विधवा यांना अनुदान राज्य शासन
विशेष निधी मुलींचे वसतिगृह चालविण्यावरील खर्च व वसतिगृहाच्या फी प्रतिपूर्तीचा पुरस्कार राज्य शासन
ध्वजरोहन निधी राज्य शासन
जागतिक युद्ध २ अनुदान राज्य शासन