बंद

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामीण उद्योग मंडळ

    योजना

  1. प्रंतप्रधान रोजगार निर्माती कार्यक्रम
  2. मुख्यमंत्री रोजगार निर्माती कार्यक्रम
  3. मध केन्द्र योजना

इतर योजना

अनु.क्र. योजना संक्षिप्त प्रकार
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्वयंरोजगार सूक्ष्म उद्योगांमार्फत २ Lakh लाखांपर्यंत खर्च केंद्र शासन
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सूक्ष्म व लघु उपक्रम (प्रकल्प खर्च रु. La० लाखांपर्यंत मर्यादित) ग्रामीण व शहरी भागांतून रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नवीन पत जोडलेला अनुदान कार्यक्रम. राज्य शासन