बंद

महावितरण

योजना

–मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

–कृषी पंप जोडणी करीता योजना (उच्चदाब वितरण प्रणाली व कृषी धोरण २०२०)

–नवीन सेवा कनेक्शन (एनएससी)

–एकात्मीक उर्जा विकास योजना

–दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याती योजना भाग

–उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत उपकेंद्रे

–जिल्हा वार्षीक सर्वसाधारण ( सामान्य विकास व पदधती सुधारणा) योजना

–जिल्हा वार्षीक अनुसुचित जाती उपयोजना

–जिल्हा वार्षीक आदिवासी घटक कार्यक्रम

संबंधित शासन निर्णय

अनु क्रमांक महाराष्ट्र शासन निर्णय
1

 • कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२०
 • उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे कृषिपंप उर्जीकरण करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्याबाबत
 • मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
 • इतर योजना

  अनु.क्र. योजना संक्षिप्त प्रकार
  दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना डीडीयूजीजेवाय योजनेचे वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील घरकुलांना पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. केंद्र शासन
  एकात्मिक शक्ती विकास योजना विद्यमान वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी, प्रदान करण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे.एटी व सी तोटा कमी करण्यासाठी, ग्राहकांना पुरवठा गुणवत्ता, नेटवर्कचे एचटी / एलटी गुणोत्तर सुधारण्यासाठी. केंद्र शासन
  उच्च दाब वितरण योजना विद्यमान वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी, प्रदान करण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित आहे.एटी व सी तोटा कमी करण्यासाठी, ग्राहकांना पुरवठा गुणवत्ता, नेटवर्कचे एचटी / एलटी गुणोत्तर सुधारण्यासाठी. राज्य शासन
  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना एजी ग्राहकांना दिवसाचा पुरवठा दर्जेदार उपलब्ध करुन देण्याची योजना या योजनेत प्रस्तावित आहे. राज्य शासन
  मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना एजी ग्राहकांना दिवसाचा पुरवठा दर्जेदार उपलब्ध करुन देण्याची योजना या योजनेत प्रस्तावित आहे. 5 एकर खाली जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील ग्राहकांना १ /6560 / – रुपये शुल्क देऊन तीन एचपीचा सौर एजी पंप मिळू शकतो. अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी 80२ .० / – तसेच 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेला शेतकरी 5 एचपीचा सौर एजी पंप सामान्य वर्गातील ग्राहकांसाठी रु .२1047१० / – मागणी शुल्क भरुन मिळवू शकतो. एससी / एसटी प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी 12355 / – Applic. एचपी सौर पंपसाठी अर्जदारदेखील ac एकरांपेक्षा जास्त जमीन घेऊन, जीएसडीए प्राधिकरणाच्या यादीत समाविष्ट करू शकतात. 7.5 एचपी सौर पंपसाठी सामान्य शुल्क अर्जदारांसाठी 33455 आणि अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी 16728 रुपये शुल्क आहे. राज्य शासन
  सौभाग्य योजना ग्रामीण भागातील बीपीएल / एपीएल प्रवर्गातील ग्राहकांना विनाशुल्क वीजपुरवठा करण्याचा या योजनेचा प्रस्ताव आहे. केंद्र शासन
  जिल्हा नियोजन व विकास आयोग राज्य शासन

  अधिक माहितीसाठी

  इथे क्लिक करा
  ओंनलाईन वीज बिल भरण्यासाठी इथे क्लिक करा

  दूरध्वनी क्रमांक

  महावितरण टोल फ्री १८००-102-३४३५
  १८००-२३३-३४३५