बंद

लोकप्रतिनिधी

 मा. ना. श्री सुनिल छत्रपाल केदार
मंत्री पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण
तथा पालकमंत्री जिल्हा-वर्धा
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 0712-2720611 / 2726508
ई-मेल – sunil.kedar8@gmail.com

Shri Ramdasji Tadas
 मा. श्री रामदास चंद्रभान तडस
लोकसभा सदस्य
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 07152-251210
ई-मेल – rc.tadas@gmail.com

Vikas Mahatme
 मा.डॉ. विकास हरीभाऊ महात्मे
राज्यसभा सदस्य
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 0712-2222553/6
ई-मेल – mp.mahatme@sansad.nic.in

Hon'ble Nago Ganar
मा. श्री नागोराव पुंडलिक गाणार
विधान परिषद सदस्य
ई-मेल- nagoganar@gmail.com

मा. श्री अभिजित गोविंदराव वंजारी
विधान परिषद सदस्य.
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक –
ई-मेल -abhijitwanjari@gmail.com

ambatkar
मा. श्री रामदास आंबटकर
विधान परिषद सदस्य,
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी संस्था
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक 0712-2293433
ई-मेल- dr.ramdasambatkar@gmail.com

Hon'ble Ranjit Kamble.
मा. श्री रणजित प्रतापराव कांबळे
विधानसभा सदस्य,
देवळी-पुलगाव मतदार संघ
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 07152-251251
ई-मेल – rpkamble@yahoo.com

keche
मा.श्री दादाराव यादवराव केचे
विधानसभा सदस्य,
आर्वी मतदार संघ
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 07157-222520
ई-मेल – dadaraokeche@gmail.com

Shri Sameer Kunawar.
मा.श्री समीर त्र्यंबकराव कुणावार
विधानसभा सदस्य,
हिंगणघाट मतदार संघ
कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 07153-244104
ई-मेल – mlakunawar@gmail.com

Shri Pankaj Bhoyar.
 मा.डॉ. पंकज राजेश भोयर
विधानसभा सदस्य,
वर्धा मतदार संघ
 कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक – 07152-252255
ई-मेल – pankaj.youth@gmail.com