बंद

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १.मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रोफार्मा फॉर्म लिहून दिला.
2.निवास प्रमाणपत्र / शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र.
3.जात.प्रमाणपत्र
4.सातवी ची शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील. गुणपत्रिका
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1.जी.आर. क्रमांक टीआरएन -2013 / पत्र क्रमांक..67 / 13/12-ए, दिनांक -20 मार्च, 2014 . 2. जी. आर.
एसएसआय -2003 / पत्र क्रमांक 7918 / आयएनडी -7, तारीख-29 ऑक्टोबर, 2007.
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सदर योजना MCED व MITCON या संस्थामार्फत सुशिक्षित बेरोजगारसाठी तांत्रिक व उद्यमीं प्रशिक्षण देण्याकरिता योजना राबविण्यात येते. सादर योजनेत पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थी हा बेरोजगार व महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क लागू नाही
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – महाव्यवस्थापक, डीआयसी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – १ महिना
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक didic.wardha@maharashtra.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सेवाग्राम रोड, सिव्हिल लाईन्स, वर्धा-442001
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243463
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी didic.wardha@maharashtra.gov.in