बंद

कुटुंब कल्याण योजना कार्यक्रम

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1 आधार कार्ड
२ रहिवासी दाखला
३ राशन कार्ड
४ बह्यारूपी तपासणी कार्ड
५ बँक पासबुक
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे )

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी या अंतर्गत महिलांचे कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया उदा. Tubectomy, Laparoscopic करण्यात येते.व पुरुषांचे Vasectomy करण्यात येते.तसेच महिलांना पिपिआयुसिडी,आय्बुडी ,अंतरा,छाया,कॉनडम इ.देण्यात येते व या साधनांचे महत्व पटवून देण्यात येते.

ऑनलाईन सुविधा आहे का – सदर योजनेसाठी ऑफ लाईन अर्ज करण्यात येते.
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा शल्य चिकित्सक
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ३ ते ५ दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/
कार्यालयाचा पत्ता सामान्य रुग्णालय वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४३०६६
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी cswardha@rediffmail.com