बंद

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (टोल फ्री न 102))

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे आरोग्य संस्थेमधील प्रसुतीपश्चात मातांचा तसेच नवजात आजारी बालकांचा डीसचार्ग लिस्ट / कार्ड नुसार

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी गरोदर मातांचा आरोग्य संस्थेमधून प्राप्त झालेल्या डीसचारज लिस्ट नुसार
ऑनलाईन सुविधा आहे का – केंद्रीय संपर्क कक्ष पुणेटोल फ्री क्रमांक 102.
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा शल्य चिकित्सक
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – गरोदर मातांचा आरोग्य संस्थेमधून डीसचारज झाल्यानंतर रुग्णवाहिके अंतर्गत संदर्भ सेवा तातडीने लगेच केली जाते.
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/
कार्यालयाचा पत्ता सामान्य रुग्णालय वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४३०६६
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी cswardha@rediffmail.com