बंद

माजी सैनिक/विधवा यांचे पाल्यांकरीता आरती चौक, वर्धा येथे सैनिकी मुलींचे वसतिगृह असून क्षमता ५० विद्यार्थीनींची आहे. सदर वसतिगृहात माजी सैनिक/विधवा तसेच जागा शिल्लक असल्यास इतर नागरीकांच्या मुलींना प्रवेश देण्यात येते.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज
2) ज्या शाळेत/वर्गात प्रवेश घ्यायचा आहे त्या शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
३) मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या वर्गाची मार्क शिट
४) शाळेत प्रवेशं घतल्याचे/फिॅ भरल्याची पावती
५) १८ वर्षावरील मुलींचा अविवाहीत असल्याचा दाखला
६) माजी सैनिक/विधवेचे ओळखपत्राची छायांकीत प्रत
७) डिस्चार्ज बुक मध्ये नांव नमूद असणे आवश्यक आहे.
८) पालकांचे संमती पत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in