बंद

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालयाच्या योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालयाच्या बेबसाईडवर उपलब्ध आहे. www.yas.nic.in
निवड समिती मा. जिल्हाधिकारी तथा संबधीत विभाग /राज्य शासन
ऑनलाईन सुविधा आहे का – आहे
असल्यास सदर लिंक – इथे क्लिक करा
आवश्यक शुल्क नाही
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत नाही
निर्णय घेणारे अधिकारी – संबधीत योजनांची समिती
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – योजनेनुसार
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक नाही
कार्यालयाचा पत्ता नेहरू युवा केंद्र वर्धा व्हि आय पी रोड वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-295068
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी qnykwardha@gmail.com