बंद

राज्यात कृषि विक्रेता करिता कृषि पदविका अभ्यासक्रम

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १) अर्जदार यांचा अभ्यासक्रम बाबत अर्ज
२) 10 किवा 12 पास प्रमाणपत्र
३) खते व औषधी याचे विक्रेता प्रमाणपत्र
4) आधारकार्ड ओळखपत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) राज्यात कृषि विक्रेता करिता कृषि पदविका अभ्यासक्रम 2014
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी उपलब्ध नाही
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही MANAGE यांनी निवडून दिलेल्या एनटीआय संस्था यांच्या स्तरावर
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क 20000/- Self 10000/- अनुदानित
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत DD ATMA वर्धा चे नावे
निर्णय घेणारे अधिकारी – प्रकल्प संचालक,आत्मा,वर्धा
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – संबधित नाही
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक संबधित नाही
कार्यालयाचा पत्ता प्रकल्प संचालक आत्मा वर्धा, डॉ सचिन पावडे हॉस्पिटल बॅचलर रोड वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 7152250242
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी atmawardha@gmail.com