बंद

सर्व कॅटेगरी ग्राहकांसाठी योजना (एजी ,एनएससी वगळून)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १) प्राप्त अर्ज
२) मालमत्ता कर पावती
३) आधार कार्ड
४) नगरपरीषद/ग्रामपंचायत चे नाहरकत प्रमाणपत्र
५) अर्जदाराच्या प्रवर्गानुसार लागणारी इतर आवश्यक कागदपत्रे
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे )
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) अर्जदाराने सादर केलेल्या अर्जाची पडताळणी करणे.
२) अर्जदाराने जोडलेल्या आधार कार्ड ची पडताळणी करणे.
३) अर्जदाराने सादर केलेल्या इतर दस्ताएवजाची तपासणी करणे
ऑनलाईन सुविधा आहे का – आहे
असल्यास सदर लिंक – इथे क्लिक करा
आवश्यक शुल्क ग्राहक भारानुसार लागू
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत OFFLINE/ONLINE
निर्णय घेणारे अधिकारी – सबंधित क्षेत्रिय अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक Website:- www.mahadiscom.in
E-mail:- agsolar_support.mahadiscom.in
Tollfree number:- 1800-102-3435,1800-233-3435
Mahavitaran consumer App
कार्यालयाचा पत्ता अधिक्षक अभियंता यांचे कार्यालय, महावितरण, वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243039
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sewardha@mahadiscom.in, wardhase@gmail.com