बंद

सामूहिक प्रोत्साहन योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १. विहित नमुन्यात अर्ज
२. प्रकल्प अहवाल
3. जमीन कागदपत्रे (विक्री / लीज डीड, ताजे / औद्योगिक एनए प्रमाणपत्र / औद्योगिक क्षेत्र प्रमाणपत्र)
4. बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र
5. सीए प्रमाणपत्र
6.आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र
7. बँक मूल्यांकन
8. उद्योग स्थापन करण्यापूर्वी प्रदूषण मंडळाचे मंजुरी प्रमाणपत्र
9. उद्योगाचे उत्पादन सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे मंजुरी प्रमाणपत्र
10. विक्री बिल / खरेदी बिल / वीज बिल
११. महावितरणची मागणी लोड
१२.उद्योग नोंदणीनंतर उद्यान नोंदणी
१3. जीएसटी नोंदणी
१4 घटनात्मक दस्तऐवज (मालकी / भागीदारी / प्रायव्हेट लिमिटेड/ बचत गट / एलएलपी / इ)
15. फर्म किंवा वैयक्तिक पॅन कार्ड 16.बांधकाम नकाशा मंजुरी
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1. ठराव क्र पीएसआय -2019 / सीआर 46 / आयएनडी -8, दि. 16 सप्टेंबर, 2019.
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी सर्व कागदपत्रे आणि प्रकल्प अहवालासह सादर केलेल्या अर्जाची वास्तविक माहिती तपासली जाईल.
ऑनलाईन सुविधा आहे का – आहे
असल्यास सदर लिंक – http://di.maharashtra.gov.in/

आवश्यक शुल्क लागू नाही
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – महाव्यवस्थापक, डीआयसी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – १ महिना
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक http://di.maharashtra.gov.in/

कार्यालयाचा पत्ता महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सेवाग्राम रोड, सिव्हिल लाईन्स, वर्धा-442001
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243463
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी didic.wardha@maharashtra.gov.in