बंद

सैनिकी शाळेत शिकणाऱ्या माजी सैनिक/विधवेच्या पाल्यांना रु. ३२,०००/-आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी. 40 सर्व माहितीसह
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) शाळेत शिकत असल्याबाबतचे सैनिकी शाळेचे प्रमाणपत्र
5) शुल्क भरल्याच्या मूळ पावत्या
6) शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे, मागील वर्षी पास झाल्याचे प्रमाणपत्र, सातारा सैनिक स्कूल येथे शिकणा-या पाल्यांसाठी भरलेली फी व राज्य/ केंद्र शासनाकडून मिळालेली शिष्यवृत्ती/विद्यावेतनचे उल्लेख असलेले सैनिकी शाळेचे प्रमाणपत्र
7) जातीचा दाखला
8) माजी सैनिक मागासवर्गीय असल्यास समाज कल्याण कार्यालयाकडून फी न मिळाल्याचा दाखला
9) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in