बंद

विशेष भूअर्जन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग )

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

विशेष भूअर्जन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग )
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री प्रवीण महिरे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अप्पर वर्धा (अति कार्यभार) laouwp1219[at]gmail[dot]com आर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री मनोजकुमार खैरनार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) laogeneral2015[at]gmail[dot]com आर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.मनोजकुमार खैरनार प्र.अधिकारी भूसंपादन (अति.कार्यभार) laooicwardha[at]gmail[dot]com आर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती.अर्चना मोरे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन लसिका ) wardhalaomiw[at]gmail[dot]com आर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.मनोजकुमार खैरनार उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन वी.पा.वि.म. (अति.कार्यभार) laovidcwardha[at]gmail[dot]com आर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा