बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी. 10/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना -दिनांक 27/12/2022 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांक ची यादी 08/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल (सेलू तालुका ) 19/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) सेलू तालुका 1 (1 MB)
माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल 19/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) सेलू तालुका 1 (1 MB)
वर्धा जिल्हा स्थानिक सुट्ट्या २०२३ 10/01/2023 31/12/2023 पहा (402 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 29/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवालाची आवृत्ती Draft DSR 04/11/2022 30/11/2023 पहा (9 MB)
कलम 11 व 19 ची अधिसुचना

कलम 11 व 19 ची अधिसुचना

07/12/2022 07/12/2024 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 29/11/2022 01/11/2023 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 22/11/2022 01/11/2023 पहा (4 MB)
संग्रहित