बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची मौजा वेळा,डागापूर,चिंचाळा,सेंदरी,दहेगाव(धांदे)अडेगाव,काशिमपूर,देवळी,वाबगावअधिसूचना

भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची मौजा वेळा,डागापूर,चिंचाळा,सेंदरी,दहेगाव(धांदे)अडेगाव,काशिमपूर,देवळी,वाबगावअधिसूचना

14/01/2021 30/06/2021 पहा (3 MB)
जिल्हा वर्धा स्थानिक सुट्ट्या २०२१

जिल्हा वर्धा स्थानिक सुट्ट्या २०२१

12/01/2021 31/12/2021 पहा (786 KB)
कलम १९(१) अन्वये मौजा कांदेगाव, कविटगाव, आकापूर, शेंदरी तसेच कलम ११(१) अन्येिस मौजा वडद , सूसूंद्रा अधिसूचना

कलम १९(१) अन्वये मौजा कांदेगाव, कविटगाव, आकापूर, शेंदरी तसेच कलम ११(१) अन्येिस मौजा वडद , सूसूंद्रा अधिसूचना

12/01/2021 31/05/2021 पहा (2 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

29/12/2020 29/12/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन (सामान्य), वर्धा यांचे कार्यालयातील कलम ११ (१) अंतर्गत मौज कोसूर्ला (खूर्द), सेलू, शिवापूर, नेरी , सुसुंद्रा तसेच कलम १९ (१) अंतर्गत डिगडोह, टाकळी दरणे , नांदोरा ड, देवळी, आकोली, इसापूर, कोळोणा चोरे , निमसडा ची अधिसूचना

भूमिसंपादन प्रकरणातील कलम ११(१) व 19(१) ची अधिसूचना

27/12/2020 27/12/2021 पहा (4 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम 19(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम 19(१) अधिसूचना

24/12/2020 24/12/2021 पहा (6 MB)
(जिल्हा खाणकाम योजना) दिनांक 03/11/2020 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं. ची यादी

(जिल्हा खाणकाम योजना) दिनांक 03/11/2020 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं. ची यादी

16/12/2020 16/12/2021 पहा (6 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

10/12/2020 10/12/2021 पहा (7 MB)
(जिल्हा खाणकाम योजना) दिनांक 06/08/2020 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं. ची यादी

(जिल्हा खाणकाम योजना) दिनांक 06/08/2020 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं. ची यादी

04/09/2020 01/09/2021 पहा (2 MB)
सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल जुलै २०२०

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल जुलै २०२०

07/07/2020 01/07/2021 पहा (6 MB)
संग्रहित