बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 29/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवालाची आवृत्ती Draft DSR 04/11/2022 30/11/2023 पहा (9 MB)
कलम 11 व 19 ची अधिसुचना

कलम 11 व 19 ची अधिसुचना

07/12/2022 07/12/2024 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 29/11/2022 01/11/2023 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 24/11/2022 30/04/2023 पहा (7 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 22/11/2022 01/11/2023 पहा (4 MB)
कलम ११ अधिसूचना मौजा कार्माबाद ता.आर्वी ,मौजा आजदापूर ता. आर्वी ,मौजा गौल ता देवली जिल्हा वर्धा 11/11/2022 30/11/2023 पहा (3 MB)
अनुकंपा नियुक्तीबाबत जाहीरनामा 11/11/2022 11/11/2023 पहा (3 MB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवालाची सुधारित आवृत्ती updated DSR 16/12/2022 16/12/2023 पहा (7 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना

भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना

21/10/2022 21/10/2024 पहा (9 MB)
संग्रहित