बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कलम ११ अधिसूचना मौजा कार्माबाद ता.आर्वी ,मौजा आजदापूर ता. आर्वी ,मौजा गौल ता देवली जिल्हा वर्धा 11/11/2022 30/11/2023 पहा (3 MB)
अनुकंपा नियुक्तीबाबत जाहीरनामा 11/11/2022 11/11/2023 पहा (3 MB)
जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवालाची सुधारित आवृत्ती updated DSR 16/12/2022 16/12/2023 पहा (7 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना

भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना

21/10/2022 21/10/2024 पहा (9 MB)
कलम 19 (1) ची अधिसुचना

कलम 19 (1) ची अधिसुचना

17/10/2022 17/10/2024 पहा (3 MB)
कलम 11 (1) ची अधिसुचना

कलम 11 (1) ची अधिसुचना

04/10/2022 04/10/2024 पहा (8 MB)
प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 01/08/2022 01/08/2024 पहा (1,005 KB)
मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

22/06/2022 01/06/2023 पहा (1 MB)
पर्यावरण समितीच्या अनुमती शिवाय उत्खनन ठिकाणे व क्रशर यांची तपासणी व पर्यावरण कायद्यातंर्गत करवाई करण्याबाबत

पर्यावरण समितीच्या अनुमती शिवाय उत्खनन ठिकाणे व क्रशर यांची तपासणी व पर्यावरण कायद्यातंर्गत करवाई करण्याबाबत

21/03/2022 21/03/2025 पहा (1 MB)
जिल्हा पुस्तिका जलसंपदा

जिल्हा पुस्तिका जलसंपदा

16/02/2022 29/02/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित