बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कलम 19 (1) ची अधिसुचना

कलम 19 (1) ची अधिसुचना

17/10/2022 17/10/2024 पहा (3 MB)
कलम 11 (1) ची अधिसुचना

कलम 11 (1) ची अधिसुचना

04/10/2022 04/10/2024 पहा (8 MB)
प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 01/08/2022 01/08/2024 पहा (1,005 KB)
मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

22/06/2022 01/06/2023 पहा (1 MB)
मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

04/05/2022 01/05/2023 पहा (3 MB)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ -चे कलम ४ अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरनेणे करावयाचे प्रकटीकरण रोजगार हमी योजना शाखा -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

07/04/2022 05/04/2023 पहा (4 MB)
डॉ.आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022

डॉ.आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022

17/03/2022 23/03/2023 पहा (2 MB)
पर्यावरण समितीच्या अनुमती शिवाय उत्खनन ठिकाणे व क्रशर यांची तपासणी व पर्यावरण कायद्यातंर्गत करवाई करण्याबाबत

पर्यावरण समितीच्या अनुमती शिवाय उत्खनन ठिकाणे व क्रशर यांची तपासणी व पर्यावरण कायद्यातंर्गत करवाई करण्याबाबत

21/03/2022 21/03/2025 पहा (1 MB)
जिल्हा पुस्तिका जलसंपदा

जिल्हा पुस्तिका जलसंपदा

16/02/2022 29/02/2024 पहा (3 MB)
ऑनलाइन शास्त्र परवाना

सूचना -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा (मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये )

07/01/2022 31/12/2024 पहा (163 KB)
संग्रहित