बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ऑनलाइन शास्त्र परवाना

सूचना -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा (मा. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये )

07/01/2022 31/12/2024 पहा (163 KB)
सेवेचा अधिकार

सेवेचा अधिकार

29/09/2021 30/09/2023 पहा (3 MB)
मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

23/09/2021 30/09/2023 पहा (717 KB)
संग्रहित