बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सेवेचा अधिकार

सेवेचा अधिकार

29/09/2021 30/09/2023 पहा (3 MB)
मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

23/09/2021 30/09/2023 पहा (717 KB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

05/05/2021 01/05/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित