घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्हा रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया २०१८-१९ करिता निश्चित रेतीघातांची माहिती

वर्धा जिल्हा रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया २०१८-१९ करिता निश्चित रेतीघातांची माहिती

25/02/2019 15/03/2019 डाउनलोड (947 KB)
सूचना : वर्धा रेतीघाट लिलाव २०१८-१९

सूचना : वर्धा रेतीघाट लिलाव २०१८-१९

05/03/2019 07/03/2019 डाउनलोड (188 KB)
ट्री साईट

हरित महाराष्ट्र

24/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (257 KB)
सूचना- वर्धा जिल्हा रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया २०१८-२०१९ प्रशिक्षण

सूचना- वर्धा जिल्हा रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया २०१८-२०१९ प्रशिक्षण

25/02/2019 28/02/2019 डाउनलोड (128 KB)
भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

08/01/2019 09/02/2019 डाउनलोड (791 KB) pimpalgaon 84 (917 KB) pimpalgaon 129 (913 KB) Shirud (780 KB) yeranwadi (926 KB)
स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार योजना २०१८ प्रवेशिकांबाबत

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार योजना २०१८ प्रवेशिकांबाबत

05/01/2019 05/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाही करिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासंबंधी धोरण

सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाही करिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासंबंधी धोरण

17/01/2019 31/01/2019 डाउनलोड (328 KB)
स्थानिक सुट्या जाहीर

जिल्हा प्रशासन वर्धा तर्फे सन २०१८ करिता स्थानिक सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

17/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (239 KB)
हयात असलेले केंद्र व राज्य पेन्शन धारक स्वातंत्र संग्राम सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीची यादी

हयात असलेले केंद्र व राज्य पेन्शन धारक स्वातंत्र संग्राम सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीची यादी २०१८

15/11/2018 15/12/2018 डाउनलोड (567 KB)
शासकीय वाहनाची विक्री निवीदा २०१८

शासकीय वाहनाची विक्री निवीदा २०१८

31/10/2018 25/11/2018 डाउनलोड (221 KB)