घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) ची अधिसूचना

भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) ची अधिसूचना

26/06/2019 31/08/2019 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

10/07/2019 31/08/2019 पहा (2 MB)
भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना बाभूळगाव (खोसे) ,तह. देवळी ,जिल्हा वर्धा .

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदरशकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना बाभूळगाव (खोसे) ,तह. देवळी ,जिल्हा वर्धा .

28/06/2019 31/08/2019 पहा (3 MB)
ग्रामरक्षक दल माहिती पुस्तिका

ग्रामरक्षक दल माहिती पुस्तिका

18/07/2019 31/08/2019 पहा (7 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा अंबापूर.तालुका वर्धा . जिल्हा वर्धा

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा अंबापूर.तालुका वर्धा . जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे मौजा देवळी .तालुका देवळी .जिल्हा वर्धा.

30/05/2019 31/08/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा हिवरा (कावरे).तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा 

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा हिवरा (कावरे).तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा बोपापूर.तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 पहा (1 MB)
सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत

सरकारी कर्मचार्यांना लोकव्यवहार, नेतृत्व, संवाद कौशल्य याबाबत मनोबल वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देणेबाबत

20/08/2019 26/08/2019 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी

10/07/2019 10/08/2019 पहा (942 KB)