बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
स्व. यशवंतराव चौहान वाड्मय पुरस्कार 01/01/2024 31/01/2024 पहा (3 MB)
वर्धा जिल्ह्यात दिनांक २३.११.२०२३ ते २६.०१.२०२३ मोहीम “विकसित भारत संकल्प यात्रा मोहीम “ 24/11/2023 27/01/2024 पहा (392 KB)
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. मौजा तळेगाव (टा) जिल्हा वर्धा ,मौजा वाठोडा,सर्कस पूर ,आजदापूर ता आर्वी , जिल्हा वर्धा 17/01/2024 27/01/2024 पहा (8 MB)
मालमत्तेचा जाहीर लिलाव, मौजा – नागठाणा. ता.जि.वर्धा

मालमत्तेचा जाहीर लिलाव, मौजा – नागठाणा. ता.जि.वर्धा

08/12/2023 05/01/2024 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 29/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
वर्धा जिल्हा स्थानिक सुट्ट्या २०२३ 10/01/2023 31/12/2023 पहा (402 KB)
माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल 19/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) सेलू तालुका 1 (1 MB)
माहे जून ते ऑक्टोंबर,2022 मध्ये झालेल्या शेतजमीन/शेतीपिकाचे नुकसानीच्या यादया व मदतीचा तपशिल (सेलू तालुका ) 19/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) सेलू तालुका 1 (1 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना -दिनांक 27/12/2022 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांक ची यादी 08/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी. 10/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)