बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

28/09/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

25/11/2020 25/12/2020 पहा (9 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Workar (PSW) , या पदाची निवड यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Workar (PSW) , या पदाची निवड यादी

09/09/2020 01/12/2020 पहा (1 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK (Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE), Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer
Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK
(Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE),
Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात
येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time
Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical
Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

16/10/2020 30/11/2020 पहा (3 MB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer (MBBS) NPCDCS या पदाकरिता दिनांक 17-10-2020 रोजी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरातीचे शुध्दीपत्रक.

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer (MBBS) NPCDCS या पदाकरिता दिनांक 17-10-2020 रोजी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरातीचे शुध्दीपत्रक.

19/10/2020 23/11/2020 पहा (652 KB)
जिल्हा सामान्य रुग्णालय वैद्याकीय अधिकारी कंत्राटी पदभरती

वैद्याकीय अधिकारी एआरटी केंद्र जिल्हा सामान्य रुग्णालय जिल्हा वर्धा (कंत्राटी स्वरुपात)

21/10/2020 28/10/2020 पहा (1 MB)
Covid-19 अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Staff Nurse , या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तसेच निवड व प्रतिक्षा यादी

Covid-19 अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Staff Nurse , या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तसेच निवड व प्रतिक्षा यादी

11/09/2020 11/10/2020 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके (पुरुष) या पदाची गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. रिक्त पदांचे संकेत बदल झाल्यामुळे सुधारीत गुणवत्ता यादी पुन्हा प्रसिध्द करणेबाबत

25/08/2020 25/09/2020 पहा (564 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Dialysis Technician, या पदाची सुधारीत गुणवत्ता यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने  Dialysis Technician, या  पदाची  सुधारीत गुणवत्ता   यादी

17/08/2020 16/09/2020 पहा (827 KB)
Covid-19 वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने staff Nurse, या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच आक्षेप स्विकारण्याकरिता यादी

Covid-19 वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने staff Nurse, या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच आक्षेप स्विकारण्याकरिता यादी

07/09/2020 11/09/2020 पहा (4 MB)