बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय सूचना आणि विज्ञान केंद्र (एन. आय. सी) – वैज्ञानिक ‘बी’ आणि तांत्रिक सहाय्यक पदासाठी अर्ज

राष्ट्रीय सूचना आणि विज्ञान केंद्र (एन. आय. सी) – वैज्ञानिक ‘बी’ आणि तांत्रिक सहाय्यक पदासाठी अर्ज

06/03/2020 26/03/2020 पहा (75 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmasist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने Pharmacist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE पदाच्या उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी.

27/02/2020 29/02/2020 पहा (2 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतिम निवड यादी

23/01/2020 24/02/2020 पहा (446 KB)
दिनाक 22-01-2020 रोजी झालेल्या एसटीएस पदाची लेखी परिक्षा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

दिनाक 22-01-2020 रोजी झालेल्या एसटीएस पदाची लेखी परिक्षा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

22/01/2020 21/02/2020 पहा (88 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकात्मिक आरोग्य व कल्याण सोसायटी वर्धा करिता कंत्राटी तत्वावर पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकात्मिक आरोग्य व कल्याण सोसायटी वर्धा करिता कंत्राटी तत्वावर पदभरती

04/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एसटीएस पदाच्या पात्र उमेदवाराकरीता सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एसटीएस पदाच्या पात्र उमेदवाराकरीता सूचना

15/01/2020 31/01/2020 पहा (27 KB)
अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-2019

अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-2019

27/12/2019 27/01/2020 पहा (6 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी 18/01/2020 23/01/2020 पहा (2 MB)
अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती मोहीम सन 2019-20 अंतर्गत आरोग्य सेवक(म),औषध निर्माण अधिकारी व कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाच्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालीका(Answer Key) व आक्षेप संबधाने सुचना पत्रक

अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती मोहीम सन 2019-20 अंतर्गत आरोग्य सेवक(म),औषध निर्माण अधिकारी व कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाच्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालीका(Answer Key) व आक्षेप संबधाने सुचना पत्रक

13/01/2020 16/01/2020 पहा (3 MB)
अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-2019 ( शिक्षण सेवक )

अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-2019 ( शिक्षण सेवक )

30/12/2019 07/01/2020 पहा (5 MB)