बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रशिक्षण केंद्र वाटपाकरिता समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची प्रवर्ग निहाय गुणवत्ता व प्रतीक्षा यादी तसेच सुचना 06/03/2023 06/04/2023 पहा (2 MB)
राष्ट्र्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता गुणवत्ता निहाय यादी तसेच लॅब टेक्निशियन या पदाची सुधारित गुणवत्ता यादी 15/02/2023 31/03/2023 पहा (8 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदांची पात्र / अपात्र यादी 15/02/2023 31/03/2023 पहा (738 KB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदांची पात्र / अपात्र यादी 06/02/2023 31/03/2023 पहा (7 MB) अपात्र उमेदवारांची यादी (5 MB)
गट(क) संवर्गातील नगर परिषद स्तरावरील जिल्हास्तरीय प्रारूप अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची – नगर पालिका प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 15/03/2023 31/03/2023 पहा (4 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती परीक्षा निवड यादी 2023 20/02/2023 23/03/2023 पहा (521 KB)
अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

अनुकंपा जिल्हा सामायिक यादी गट क व गट ड

17/02/2022 28/02/2023 पहा (10 MB) अनुकंपा जिल्हा सामाईक यादी गट ड (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychologist , Optometrist , क्लिनिकल Psychologist , Special Educator , Physiotherapist ,Rehabilitation Worker , Medical Social Worker ,Dental Hygienist , Dental Assistant ,RBSK Medical Officer ,Lab Technician ,X -ray Technician या पदांची गुणवत्ता यादी व प्रतिक्षा यादी तसेच उमेदवारांकरिता सुचना 08/02/2023 21/02/2023 पहा (8 MB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती सूचना 17/02/2023 21/02/2023 पहा (464 KB)
महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन MDRM जिल्हा स्तरावर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पद भरती परीक्षा बाबत सूचना 16/02/2023 20/02/2023 पहा (202 KB)