भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान जिल्हा वर्धा अंतर्गत विविध पदांकरिता जाहीरात दिनांक 23/07/2019

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान जिल्हा वर्धा अंतर्गत विविध पदांकरिता जाहीरात दिनांक 23/07/2019

23/07/2019 31/08/2019 पहा (725 KB)
म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत तक्रार निवारण या पदाची नियुक्ती करणेबाबत.

म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत तक्रार निवारण या पदाची नियुक्ती करणेबाबत.

31/07/2019 31/08/2019 पहा (528 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान :तालुका लेखापाल सांख्यकी अन्वेक्षक तसेच स्टाफ नर्स व निमवैद्यकीय कर्मचारी पदाचे उमेदवारांकरिता सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान :तालुका लेखापाल सांख्यकी अन्वेक्षक तसेच स्टाफ नर्स व निमवैद्यकीय कर्मचारी पदाचे उमेदवारांकरिता सूचना

04/06/2019 31/08/2019 पहा (4 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी वर्धा जिल्हाकरिता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी वर्धा जिल्हाकरिता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 2019

 

01/07/2019 11/08/2019 पहा (1 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतीम पात्र यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची अंतीम पात्र यादी

12/07/2019 11/08/2019 पहा (636 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत २०१९ -२० नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा कारागृहातील बंदिकारिता योग वर्ग सुरु करण्याबाबत

जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत २०१९ -२० नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा कारागृहातील बंदिकारिता योग वर्ग सुरु करण्याबाबत

14/06/2019 31/07/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सांख्यिकी अन्वेषक तालुका लेखापाल तसेच स्टाफ नर्स पदाचे उमेद्वाराकरिता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सांख्यिकी अन्वेषक तालुका लेखापाल तसेच स्टाफ नर्स पदाचे उमेद्वाराकरिता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

14/02/2019 15/03/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे पात्र उमेदवारांकडून तात्पुरत्या स्वरुपात पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे पात्र उमेदवारांकडून तात्पुरत्या स्वरुपात पदभरती

11/02/2019 11/03/2019 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धतीने निमवैद्यकिय कर्मचारी या पदाकरिता जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धतीने निमवैद्यकिय कर्मचारी या पदाकरिता जाहिरात

29/01/2019 28/02/2019 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात

29/01/2019 28/02/2019 पहा (3 MB)