भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सांख्यिकी अन्वेषक तालुका लेखापाल तसेच स्टाफ नर्स पदाचे उमेद्वाराकरिता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सांख्यिकी अन्वेषक तालुका लेखापाल तसेच स्टाफ नर्स पदाचे उमेद्वाराकरिता पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी

14/02/2019 15/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे पात्र उमेदवारांकडून तात्पुरत्या स्वरुपात पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे पात्र उमेदवारांकडून तात्पुरत्या स्वरुपात पदभरती

11/02/2019 11/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात

29/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धतीने निमवैद्यकिय कर्मचारी या पदाकरिता जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धतीने निमवैद्यकिय कर्मचारी या पदाकरिता जाहिरात

29/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा लेखा व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा वर्धा जिल्हा लेखा व्यवस्थापक पदाकरिता जाहिरात

19/11/2018 16/12/2018 डाउनलोड (3 MB)
वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक व लेखापाल या पदाचे संभाव्य पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक व लेखापाल या पदाचे संभाव्य पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

24/10/2018 23/11/2018 डाउनलोड (2 MB)
आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत CHP या पदाकरिता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकरिता सूचना

आरोग्यवर्धिनी केंद्र अंतर्गत CHP या पदाकरिता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकरिता सूचना

19/10/2018 08/11/2018 डाउनलोड (597 KB)
आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत काम्मुनिटी हेंल्थ प्रोव्यडर निवड झालेल्या उमेदवारांकरिता सूचना

आरोग्य वर्धिनी केंद्र अंतर्गत काम्मुनिटी हेंल्थ प्रोव्यडर निवड झालेल्या उमेदवारांकरिता सूचना

27/09/2018 18/10/2018 डाउनलोड (765 KB)
निवडक यादी समुदाय आरोग्य प्रदाता राष्ट्रीय आरोग्य मिशन वर्धा

निवडक यादी समुदाय आरोग्य प्रदाता राष्ट्रीय आरोग्य मिशन वर्धा 2018

22/09/2018 12/10/2018 डाउनलोड (4 MB)
तात्पुरत्या स्वरुपात सिंदि (रेल्वे) नगर परिषद पदभरती जाहिरात २०१८

तात्पुरत्या स्वरुपात सिंदि (रेल्वे) नगर परिषद पदभरती जाहिरात २०१८

22/09/2018 10/10/2018 डाउनलोड (557 KB)