बंद

ग्रामीण रुग्णालय आष्टी

ग्रामीण रुग्णालय गोल बाजार चौक पंचायत समिती जवळ आष्टी

ईमेल : rhashtiwardha[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 9767625464
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442202