बंद

ग्रामीण रुग्णालय कारंजा

ग्रामीण रुग्णालय मेन रोड कारंजा.

ईमेल : rhkaranja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07156-245876
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442203