बंद

ग्रामीण रुग्णालय वडनेर

ग्रामीण रुग्णालय ,नेशनल हायवे न ७ पोलीस स्टेशन च्या बाजूला वडनेर

ईमेल : medsuprhw[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07153-255835
श्रेणी / प्रकार: ग्रामीण
Pincode: 442307