बंद

जिल्हा शासकीय रुग्णालय वर्धा

जिल्हा शासकीय रुग्णालय,नेताजी सुभाषचंद्र बोस च्या पुतळ्याजवळ वर्धा

ईमेल : cswardha[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 07152-230144
श्रेणी / प्रकार: जिल्हावर्तीय
Pincode: 442001