बंद

ग्रामपंचायत निवडणूक २०२२

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.