बंद

दस्तऐवज

दस्त जसे सरकारी सनद, आदेश, अहवाल, निर्देश इत्यादी येथे उपलब्ध आहेत. त्यांना डाउनलोड करण्याचे पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – कोटपा कायदा २००३ 23/07/2021 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – कोटपा कायदा २००३ 23/07/2021 पहा (2 MB)
माहिती अधिकार कायदा 23/07/2021 पहा (389 KB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा – कोटपा कायदा २००३ 23/07/2021 पहा (2 MB)
एन आय सी च्या सेवा 24/06/2021 पहा (624 KB)
नागरिकांची सनद 18/06/2021 पहा (320 KB)
हयात असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 18/06/2021 पहा (3 MB)