दस्तऐवज

दस्त जसे सरकारी सनद, आदेश, अहवाल, निर्देश इत्यादी येथे उपलब्ध आहेत. त्यांना डाउनलोड करण्याचे पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 30/11/2018 डाउनलोड(4 MB)
दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे नं.ची यादी उपलब्ध करून देण्याबाबत 08/06/2018 डाउनलोड(1 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(1 MB)
नैसर्गिक आपत्ती नियोजन 07/06/2018 डाउनलोड(788 KB)
यात्रा मानक कार्यपद्धती 07/06/2018 डाउनलोड(199 KB)
मानक कार्य पद्धती 07/06/2018 डाउनलोड(425 KB)
जणगणना २०११ 20/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
गौण खनिज नियम 20/03/2018 डाउनलोड(813 KB)
खनिज उत्खनन आराखडा 20/03/2018 डाउनलोड(384 KB)
नागरिकांची सनद 19/03/2018 डाउनलोड(320 KB)