बंद

दस्तऐवज

दस्त जसे सरकारी सनद, आदेश, अहवाल, निर्देश इत्यादी येथे उपलब्ध आहेत. त्यांना डाउनलोड करण्याचे पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जणगणना २०११ 20/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
गौण खनिज नियम 20/03/2018 डाउनलोड(813 KB)
खनिज उत्खनन आराखडा 20/03/2018 डाउनलोड(384 KB)
नागरिकांची सनद 19/03/2018 डाउनलोड(320 KB)