बंद

वर्धा जिल्ह्याची प्रशासकीय रचना

वर्धा जिल्ह्यात ३ उपविभाग असून ८ तहसील कार्यालये आहेत. तसेच एकूण ८ नगर पालिका आहेत