बंद

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी — अनुकंपा नियुक्ती संबंधाने शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतीक्षायादी

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी — अनुकंपा नियुक्ती संबंधाने शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतीक्षायादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अनुकंपा प्रतीक्षा यादी — अनुकंपा नियुक्ती संबंधाने शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतीक्षायादी 12/03/2024 31/01/2025 पहा (2 MB)