बंद

जाहिरात : मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता संवैधानिक लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल नेमणूक करणे

जाहिरात : मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता संवैधानिक लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल नेमणूक करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहिरात : मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०२३-२४ करिता संवैधानिक लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल नेमणूक करणे 10/06/2024 20/06/2024 पहा (3 MB)