बंद

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.

25/03/2021 31/12/2021 पहा (9 MB)