बंद

शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद

योजना

अनु.क्र. योजना राज्य केंद्र
मध्यान्ह भोजन हो हो
प्रोत्साहन भत्ता एस.सी. एस.टी.आणि एन.टी.(दारिद्र्य रेषेखालील) हो
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना हो
शालाभ्य विद्यार्थी सर्वेक्षण हो

अधिक माहितीसाठी

इथे क्लिक करा

दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हा परिषद –०७१५२-२४०२३१