बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तालुका समुद्रपूर येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका समुद्रपूर जिल्हा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (9 MB)
तालुका सेलू येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका सेलू जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (6 MB)
तालुका वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका वर्धा जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (4 MB)
तालुका हिंगणघाट येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका हिंगणघाट जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
तालुका देवळी येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका देवळी जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
तालुका कारंजा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका कारंजा जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (755 KB)
तालुका आष्टी येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका आष्टी जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (1 MB)
तालुका आर्वी येथील बोंड अळी चे अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

तालुका आर्वी जिल्हा वर्धा येथील बोंड अळी चे अनुदान वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

03/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (3 MB)
स्थानिक सुट्या जाहीर

जिल्हा प्रशासन वर्धा तर्फे सन २०१८ करिता स्थानिक सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

17/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (239 KB)
संग्रहित