बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरणात कलम ११(१) ची अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९३-एल क्यू-४३/२०१७-२०१८ मौजा रंगनाथपुर ता.देवळी. जि. वर्धा.

11/05/2018 31/05/2018 डाउनलोड (1 MB)
कोतवाल अंतिम ज्येष्ठता यादी २०१८

दिनांक ०१.०१.२०१८ ची कोतवाल अंतिम ज्येष्ठता यादी २०१८

24/04/2018 31/05/2018 डाउनलोड (1 MB)
विशेष मोहीमेची जाहीर सुचना

तहसील कार्यालयात घेण्यात येणाऱ्या विशेष मोहीमेची जाहीर सुचना

24/04/2018 31/05/2018 डाउनलोड (253 KB)
दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल जानेवारी 2018

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल पत्रक जानेवारी 2018

17/04/2018 31/05/2018 डाउनलोड (988 KB)
स्थानिक सुट्या जाहीर

जिल्हा प्रशासन वर्धा तर्फे सन २०१८ करिता स्थानिक सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

17/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (239 KB)
कोतवाल प्रारूप ज्येष्ठता यादी २०१८

दिनांक ०१/०१/२०१८ ची कोतवाल प्रारूप ज्येष्ठता यादी.

15/03/2018 31/05/2018 डाउनलोड (649 KB)
संग्रहित