बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

14/08/2023 01/08/2028 पहा (449 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 27/07/2023 31/07/2024 पहा (8 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना तह.सेलू जिल्हा वर्धा 14/07/2023 31/07/2025 पहा (704 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा सिंदि (रेल्वे ) तालुका सेलू जिल्हा वर्धा 24/05/2023 31/05/2024 पहा (2 MB)
केंद्रीय दारुगोळा भांडार पुलगाव ता. देवळी जिल्हा वर्धा येथील प्रतिबंधित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या स.न. ची अधिसूचना 28/04/2023 27/04/2024 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा देवळी तह.देवळी जिल्हा वर्धा 19/04/2023 18/04/2025 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा अहिरवाडा,खुबगाव ,पिपरी ,हैबत्पूर,राजापूर ता.आर्वी जिल्हा वर्धा 12/04/2023 09/04/2025 पहा (2 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी.जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी. 16/02/2023 31/12/2023 पहा (9 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी. 10/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना -दिनांक 27/12/2022 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांक ची यादी 08/02/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
संग्रहित