बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र निवड यादी दिनांक २८/०६/२०२२

आपले सरकार सेवा केंद्र निवड यादी दिनांक २८/०६/२०२२

28/06/2022 31/07/2022 पहा (730 KB)
कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

28/06/2022 27/07/2022 पहा (586 KB)
नगर परिषद वर्धा जाहीर सूचना : प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे तसेच हरकती व सूचना मागविणे

नगर परिषद वर्धा जाहीर सूचना : प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे तसेच हरकती व सूचना मागविणे

24/06/2022 02/07/2022 पहा (901 KB)
मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

22/06/2022 01/06/2023 पहा (1 MB)
मौजा वाठोडा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा नरसुला प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा वाठोडा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा नरसुला प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

30/05/2022 31/12/2022 पहा (1,008 KB)
भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा सिंदी रेल्वे तालुका सेलू जिल्हा वर्धा

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा सिंदी रेल्वे तालुका सेलू जिल्हा वर्धा

27/05/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
शासकिय जमिनीवरी खनिपट्टयाचे जाहिर लिलाव प्रक्रिया, वेळापत्रक व खनिपट्टयाची यादी

शासकिय जमिनीवरी खनिपट्टयाचे जाहिर लिलाव प्रक्रिया, वेळापत्रक व खनिपट्टयाची यादी

25/05/2022 30/06/2022 पहा (4 MB)
दि 31.05.2022 अखेर प्रत्यक्ष रिक्त पदे व बदलीने संभाव्य होणारे गट क संवर्ग निहाय (मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक) रिक्त पदांची माहिती

दि 31.05.2022 अखेर प्रत्यक्ष रिक्त पदे व बदलीने संभाव्य होणारे गट क संवर्ग निहाय (मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक) रिक्त पदांची माहिती

22/05/2022 30/06/2022 पहा (285 KB) महसूल सहायक सुधारीत (1 MB) रिक्त पदे म.सहा. (361 KB) रिक्त पदे मं.अ. (277 KB)
मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

04/05/2022 01/05/2023 पहा (3 MB)
निम्न वर्धा प्रकल्प वर्धा अंतर्गत रब्बी सिंचन माहिती

निम्न वर्धा प्रकल्प वर्धा अंतर्गत रब्बी सिंचन माहिती

27/04/2022 31/07/2022 पहा (1 MB) लघु पाटबंधारे विभाग 1 (594 KB)
संग्रहित