घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा अंबापूर.तालुका वर्धा . जिल्हा वर्धा

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा अंबापूर.तालुका वर्धा . जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा हिवरा (कावरे).तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा 

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा हिवरा (कावरे).तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मौजा बोपापूर.तालुका देवळी. जिल्हा वर्धा

30/05/2019 31/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत

भूसंपादन प्रकरण कलम ११(१) ची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे मौजा देवळी .तालुका देवळी .जिल्हा वर्धा.

30/05/2019 31/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची

08/05/2019 30/06/2019 डाउनलोड (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या वर्धा २०१९

स्थानिक सुट्ट्या वर्धा २०१९

02/04/2019 31/12/2019 डाउनलोड (376 KB)
संग्रहित