बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कलम 11 (1) ची अधिसुचना

कलम 11 (1) ची अधिसुचना

04/10/2022 04/10/2024 पहा (8 MB)
माहे ऑगस्ट सप्टेंबर 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे घरांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 12/09/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
प्रेस नोट

प्रेस नोट

09/09/2022 31/10/2022 पहा (935 KB)
प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 01/08/2022 01/08/2024 पहा (1,005 KB)
भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा इसापूर तह हिंगणघाट मौजा वायगाव (नि.) तह जिल्हा वर्धा

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा इसापूर तह हिंगणघाट मौजा वायगाव (नि.) तह जिल्हा वर्धा

30/06/2022 31/12/2022 पहा (216 KB)
कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

कार्यालय-सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अधिनस्त असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 कार्यालयाचे तहसिल परिसरात कार्यरत असलेले अनुकंपा तत्वावरील दस्तलेखक परवाना देणा-या परवानाधारकाचे नाव

28/06/2022 31/12/2022 पहा (586 KB)
मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा देवांगण ,नैरी,अंबापूर,दापोरी,मोहनपुर,काशिम्पूर,खर्डा,सैदापूर तालुका देवळी व वर्धा जिल्हा वर्धा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

22/06/2022 01/06/2023 पहा (1 MB)
मौजा वाठोडा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा नरसुला प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा वाठोडा प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा नरसुला प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

30/05/2022 31/12/2022 पहा (1,008 KB)
भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा सिंदी रेल्वे तालुका सेलू जिल्हा वर्धा

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार्दर्षातेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ (1 )अधिसूचना मौजा सिंदी रेल्वे तालुका सेलू जिल्हा वर्धा

27/05/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

मौजा वल्लीपूर सर्कसपूर, काशीमपूर, टोणा या प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना व मौजा हाशीमपूर, रुद्रापूर, कर्माबाद, सुसुंद्रा या प्रकरणात कलम 19 ची अधिसूचना

04/05/2022 01/05/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित