बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ब्रेक द चेन -आदेश ऑक्टोंबर २०२१

ब्रेक द चेन -आदेश ऑक्टोंबर २०२१

25/10/2021 30/11/2021 पहा (2 MB)
दिनांक ०५/10/२०२१ रोजी झालेल्या सभेमधे मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे क्रमांकाची यादी

दिनांक ०५/10/२०२१ रोजी झालेल्या सभेमधे मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे क्रमांकाची यादी

18/10/2021 30/04/2022 पहा (7 MB)
धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबत आदर्श कृती पद्धती

धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबत आदर्श कृती पद्धती

07/10/2021 31/10/2021 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश

30/09/2021 31/10/2021 पहा (5 MB)
पदोन्नती आदेश -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

पदोन्नती आदेश -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

30/09/2021 31/10/2021 पहा (8 MB)
सेवेचा अधिकार

सेवेचा अधिकार

29/09/2021 30/09/2023 पहा (3 MB)
मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

मौजा सुकळी (उबार), वाडेगाव या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसूचना

23/09/2021 30/09/2023 पहा (717 KB)
भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११ ची अधिसूचना मौजा कार्माबाद ,हाशीमपूर,रोशन्पूर,रुद्रापूर तालुका आर्वी

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११ ची अधिसूचना मौजा कार्माबाद ,हाशीमपूर,रोशन्पूर,रुद्रापूर तालुका आर्वी

20/09/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
गट-ड संवर्गाकरीता अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि

गट-ड संवर्गाकरीता अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि

17/09/2021 17/09/2022 पहा (1,009 KB)
गट-क व गट-ड संवर्ग एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि-जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

गट-क व गट-ड संवर्ग एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि-जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

17/09/2021 17/09/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित