बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत

शासन सेवेतील गट -क तलाठी संवर्गातील मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवारांची प्रसिद्ध यादी रद्द करणेबाबत

20/10/2018 18/11/2018 डाउनलोड (155 KB)
सतत नौकरीवर असलेल्या स्थायी /अस्थायी तलाठ्यांची जेष्ठतेनुसार दिनांक ०१ .०१ .२०१८ ची जिल्हास्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची

सतत नौकरीवर असलेल्या स्थायी /अस्थायी तलाठ्यांची जेष्ठतेनुसार दिनांक ०१ .०१ .२०१८ ची जिल्हास्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची

20/10/2018 20/11/2018 डाउनलोड (2 MB)
रेतीलालावाचा जाहीरनामा फेरलिलाव दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८

रेतीलालावाचा जाहीरनामा फेरलिलाव दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ तहसील कार्यालय वर्धा

15/10/2018 01/11/2018 डाउनलोड (1 MB)
स्थानिक सुट्या जाहीर

जिल्हा प्रशासन वर्धा तर्फे सन २०१८ करिता स्थानिक सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

17/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (239 KB)
संग्रहित