बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना 25/05/2023 31/05/2023 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा सिंदि (रेल्वे ) तालुका सेलू जिल्हा वर्धा 24/05/2023 31/05/2024 पहा (2 MB)
कोतवाल परीक्षा निकाल २०२३

कोतवाल परीक्षा निकाल २०२३

23/05/2023 29/05/2023 पहा (83 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा बोरगाव तालुका देवळी जिल्हा वर्धा 19/05/2023 31/05/2023 पहा (1 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा वाठोडा तह.आर्वी जिल्हा वर्धा 10/05/2023 25/05/2023 पहा (1,020 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा वडद तह. जिल्हा वर्धा 10/05/2023 09/06/2023 पहा (1 MB)
केंद्रीय दारुगोळा भांडार पुलगाव ता. देवळी जिल्हा वर्धा येथील प्रतिबंधित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या स.न. ची अधिसूचना 28/04/2023 27/04/2024 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा देवळी तह.देवळी जिल्हा वर्धा 19/04/2023 18/04/2025 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा अहिरवाडा,खुबगाव ,पिपरी ,हैबत्पूर,राजापूर ता.आर्वी जिल्हा वर्धा 12/04/2023 09/04/2025 पहा (2 MB)
जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी.जिल्हा खाणकाम योजना मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्रमांकाची यादी. 16/02/2023 31/12/2023 पहा (9 MB)
संग्रहित