बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सभावृत्त : जिल्हा खाणकाम योजना /आराखडा (सन २०२०-२१ फेज2)

सभावृत्त : जिल्हा खाणकाम योजना /आराखडा (सन २०२०-२१ फेज2)

22/01/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा अंतर्गत गट-क व गट-ड करीता ठेवण्यात येणारी सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासुचि

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा अंतर्गत गट-क व गट-ड करीता ठेवण्यात येणारी सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासुचि

20/01/2021 20/01/2022 पहा (4 MB) yaadi k (7 MB)
भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची मौजा वेळा,डागापूर,चिंचाळा,सेंदरी,दहेगाव(धांदे)अडेगाव,काशिमपूर,देवळी,वाबगावअधिसूचना

भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची मौजा वेळा,डागापूर,चिंचाळा,सेंदरी,दहेगाव(धांदे)अडेगाव,काशिमपूर,देवळी,वाबगावअधिसूचना

14/01/2021 30/06/2021 पहा (3 MB)
जिल्हा वर्धा स्थानिक सुट्ट्या २०२१

जिल्हा वर्धा स्थानिक सुट्ट्या २०२१

12/01/2021 31/12/2021 पहा (786 KB)
कलम १९(१) अन्वये मौजा कांदेगाव, कविटगाव, आकापूर, शेंदरी तसेच कलम ११(१) अन्येिस मौजा वडद , सूसूंद्रा अधिसूचना

कलम १९(१) अन्वये मौजा कांदेगाव, कविटगाव, आकापूर, शेंदरी तसेच कलम ११(१) अन्येिस मौजा वडद , सूसूंद्रा अधिसूचना

12/01/2021 31/05/2021 पहा (2 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

29/12/2020 29/12/2021 पहा (1 MB)
भूसंपादन (सामान्य), वर्धा यांचे कार्यालयातील कलम ११ (१) अंतर्गत मौज कोसूर्ला (खूर्द), सेलू, शिवापूर, नेरी , सुसुंद्रा तसेच कलम १९ (१) अंतर्गत डिगडोह, टाकळी दरणे , नांदोरा ड, देवळी, आकोली, इसापूर, कोळोणा चोरे , निमसडा ची अधिसूचना

भूमिसंपादन प्रकरणातील कलम ११(१) व 19(१) ची अधिसूचना

27/12/2020 27/12/2021 पहा (4 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम 19(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम 19(१) अधिसूचना

24/12/2020 24/12/2021 पहा (6 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा जैतापूर,मौजा तळेगाव

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना मौजा जैतापूर,मौजा तळेगाव

18/12/2020 31/01/2021 पहा (3 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

18/12/2020 31/01/2021 पहा (4 MB)
संग्रहित