बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रगती जिनिंग प्रेसिंग सह.लि. सिंदी (रे) सर्वे नं. १०० आर. 1.६३ जमिनीचाजाहीर लिलाव

प्रगती जिनिंग प्रेसिंग सह.लि. सिंदी (रे) सर्वे नं. १०० आर. 1.६३ जमिनीचाजाहीर लिलाव

06/11/2020 26/11/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागविण्याची जाहिरात

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागविण्याची जाहिरात

03/11/2020 10/11/2020 पहा (439 KB)
शासकिय वाहतुक कंत्राटास मुदतवाढ देणेबाबत

शासकिय वाहतुक कंत्राटास मुदतवाढ देणेबाबत

04/09/2020 31/10/2020 पहा (557 KB)
मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा

मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा

08/09/2020 24/09/2020 पहा (418 KB)
शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा

शासकीय गोदामातील अन्नधान्याची हाताळणुकीकरीता सन 2020-2023 या कालावधीसाठी गोदाम निहाय हमाल कंत्राट निश्चिती करीता फेर ई निवीदा

20/08/2020 03/09/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व SOP-2020 ची पुस्तिका छापण्याकरीता कोटेशन-दरपत्रक मागविण्याची जाहीरात

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व SOP-2020 ची पुस्तिका छापण्याकरीता कोटेशन-दरपत्रक मागविण्याची जाहीरात

23/06/2020 25/06/2020 पहा (920 KB)
वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत

वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत

17/06/2020 24/06/2020 पहा (409 KB)
ई-निविदा नगर परिषद हिंगणघाट अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील दिनांक ०१.०७.२०१९ ते ३१ मार्च २०२० दैनिक बाजार आठवडी बाजार बैठक वसुली ठेका देण्याकरिता जाहीर ई-लिलाव

ई-निविदा नगर परिषद हिंगणघाट अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील दिनांक ०१.०७.२०१९ ते ३१ मार्च २०२० दैनिक बाजार आठवडी बाजार बैठक वसुली ठेका देण्याकरिता जाहीर ई-लिलाव

10/06/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)
वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज भूविज्ञानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज भूविज्ञानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

06/03/2020 16/03/2020 पहा (1 MB)
वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्ट्याचा लिलाव करण्याकरिता भूवेध्यानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्ट्याचा लिलाव करण्याकरिता भूवेध्यानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

20/01/2020 10/02/2020 पहा (4 MB)