बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निविदा सूचना : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत आवश्यक कालावधी पर्यंत महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन भाडेतत्वावर उपलब्ध करून घेण्याबाबत 21/06/2024 02/07/2024 पहा (10 MB)
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमध्ये तात्काळ प्रतिसाद देणेकरिता अत्यावश्यक साहित्यतात्काळ खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमध्ये तात्काळ प्रतिसाद देणेकरिता अत्यावश्यक साहित्यतात्काळ खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

10/06/2024 14/06/2024 पहा (4 MB)
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०२३-२४ करीता सैवंधानिक लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखपाल नेमणूक बाबत 18/03/2024 25/03/2024 पहा (770 KB)
वर्धा जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामात साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाट बाबत 15/02/2024 15/03/2024 पहा (3 MB)
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडीत प्रशिक्षण 24/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा पार्किंग व्यवस्थेबाबत दरपत्रक वर्ष २०२३-२४ 25/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
कंत्राटदारांमार्फत वर्ग 4 आणि सफाई कामगारांचे काम आउटसोर्स करणेबाबत

कंत्राटदारांमार्फत वर्ग 4 आणि सफाई कामगारांचे काम आउटसोर्स करणेबाबत

09/01/2024 18/01/2024 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक व प्रिंटर वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता निविदा २०२३ -२४ 21/12/2023 28/12/2023 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक करिता निविदा 18/12/2023 27/12/2023 पहा (300 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे व प्रिंटर वार्षिक देखपाल दुरुस्ती करिता वार्षिक करार सन २०२३-२४ करिता निविदा 01/12/2023 18/12/2023 पहा (3 MB) करारनामा नमुना (4 MB)